Dzisiaj jest
SCONSILIUM Centrum Szkoleniowo-Doradcze, tel. +48 53 53 53 417
 
 

GMO - genetycznie modyfikowane organizmy tworzy się za pomocą technik nie występujących w naturze – przy pomocy tzw.  inżynierii genetycznej.

 

SZKOLENIA

Wszystko co chciałeś wiedzieć o GMO, ale nie miałeś się kogo spytać….

Podstawowe wiadomości na temat GMO.
Rośliny genetycznie zmodyfikowane.
Zagrożenia i obawy związane z wprowadzaniem do obrotu GMO.
Prawo Unii Europejskiej dotyczące GMO.
Przepisy regulujące użycie GMO w Polsce.
Ustawa o GMO.
Zdrowotne skutki korzystania lub rezygnacji z biotechnologii, w tym z wprowadzeniem GMO.

PROWADZACY SZKOLENIA:

Polski Instytut Badawczy - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

dr inż. Sławomir Sowa - Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)

  • opracowywanie metod jakościowych i ilościowych analiz GMO,
  • pomoc naukowa i techniczna dla oficjalnych laboratoriów kontroli,
  • identyfikacja i ocena zawartości GMO w materiale pochodzenia roślinnego metodą jakościowego PCR i ilościowego RealTime PCR, pozwalające m.in. na prawidłowe znakowanie produktów,
  • gromadzenie informacji w celu lepszego zrozumienia zagadnień związanych z GMO w żywności, paszach i środowisku,
  • współpraca z instytucjami zaangażowanymi w pobieranie próbek, detekcję, identyfikację i oznaczenie ilościowe GMO (w środowisku, żywności, paszach i nasionach),
  • badania dotyczące wpływu GMO na organizmy niecelowe,

 

Wieloletni praktyk z Inspekcji Sanitarnej:

Dobra praktyka higieniczna, DPH, GHP  -  działania, które należy podjąć, i warunki, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

Szkolenia
Wymogi w zakresie higieny.
 

System HACCP -  jest systemową procedurą identyfikacji i szacowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również podejście mające na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń.

Szkolenia

System HACCP dla rolników którzy świadczą usługi agroturystyczne.

 

 

logo pth