Dzisiaj jest
SCONSILIUM Centrum Szkoleniowo-Doradcze, tel. +48 53 53 53 417
 
 

Rekomendacje.

Nadzór pedagogiczny i merytoryczny nad Niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego – Sconsilium Centrum Szkoleniowo Doradcze -  sprawuje Profesor dr hab. med. Jerzy Tadeusz Marcinkowski.

PLG_ARIDOCSVIEWER_MESSAGE_LOADING